Panda Studio

Indentyfikacja wizualna Kongresu
profilaktyki chorób cywilizacyjnych

kongres_medyczny
kongres_medyczny
kongres_medyczny
kongres_medyczny
kongres_medyczny
kongres_medyczny

Opis projektu

Przygotowana została identyfikacja Kongresu Medycznego, do której zaliczały się: plakaty, reklamy web, zaproszenia, strona internetowa, zaproszenia, certyfikaty, broszura oraz program. Wszystkie elementy graficzne zostały zatwierdzone przez wszystkich organizatorów konferancji.

Panda studio - Sonja Gje


Senior Graphic Designer