Panda Studio

Indentyfikacja wizualna Konferencji
Elektromobilność szansą rozwoju polskiej gospodarki

elektromobilnosc
elektromobilnosc
elektromobilnosc
elektromobilnosc
elektromobilnosc

Opis projektu

Wykonany został projekt identyfikacji I i II Międzynarodowej Konfererencji - Elektromobilność Szansą Rozwoju Polskiej Gospodarki. Stworzone zostały plakaty zgodne z tematyką konferencji, roll-upy, banner informacyjny, reklamy do gazet, materiały do internetu (facebook, portale, mailing), zaproszenia, prezentacje informacyjne oraz dla organizatorów konferencji oraz animacje reklamowe.

Panda studio - Sonja Gje


Senior Graphic Designer