Panda Studio

Indentyfikacja wizualna
Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego

cse
cse
cse
cse
cse
cse
cse
cse
cse
cse
cse
cse
cse
cse
cse
cse

Opis projektu

Zakresem działań było stworzenie logotypu na podstawie logo firmy prowadzącej. Następnym działaniem było wykonanie pozostałych elementów identyfikacji wizualnej. Zaprojektowane zostały również materiały promocyjne - piktogramy dla poszczególnych katergorii szkoeleń wraz z odpowiednią kolorystyką, plakaty i ulotek tematycznych, reklamy do internetu oraz do gazet itp.

Panda studio - Sonja Gje


Senior Graphic Designer